Розкриття кінцевих бенефіціарних власників: нові вимоги

28 квітня 2020 року набули чинності зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» («Закон про державну реєстрацію»), що внесені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року.

Основні новели внесених до Закону про державну реєстрацію змін стосуються нових правил щодо подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

  1. Юридичні особи, зареєстровані до 28 квітня 2020 року, зобов’язані подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності протягом 3 місяців з дня набрання чинності нормативно-правового акту, в якому буде затверджена форма та зміст структури власності.
  1. При державній реєстрації юридичної особи, а також під час проведення державної реєстрації змін до інформації про юридичну особу, що містяться в ЄДР – кожна юридична особа зобов’язана подавати інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників або про їх відсутність разом зі структурою власності, витягом з іноземного торговельного реєстру чи іншого реєстру юридичних осіб щодо компаній-нерезидентів, які є учасниками юридичної особи, та нотаріально засвідченою копією документа, що посвідчує особу, яка є нерезидентом-кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи.
  1. Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.
  1. Всі юридичні особи будуть зобов’язані щорічно, починаючи з наступного року з дати своєї державної реєстрації, протягом 14 календарних днів, підтверджувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника.

Порушення нових правил, а саме не подання або несвоєчасне подання державному реєстратору відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи – тягтимуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи, від 17 000 до 51 000 гривень (відповідно до доповненої статті 166-11 Кодексу про адміністративні правопорушення України).

Зверніть увагу, що практична реалізація положень змін до Закону про державну реєстрацію значною мірою залежить від прийняття підзаконних нормативно-правових актів. Ми будемо інформувати вас про прийняття відповідних нормативно-правових актів та інші новини у цій сфері.


© 2020-2024 Юридична фірма Navigator